Ngày 14 tháng 4 năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ra thông báo số 2215/STNMT-KHTC về việc chào giá dịch vụ tư vấn giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang thực hiện xác định giá đất cụ thể để xác định nghĩa vụ tài chính đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nội dung cụ thể như sau:

Tác giả bài viết: NTNT
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!