Ngày 15/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1425/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần thuộc lĩnh vực của Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

- Phụ lục 1: Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lĩnh vực của Sở Tài nguyên và Môi trường là: 10 TTHC cấp tỉnh (số thứ tự 16, từ trang 36 đến trang 37 của phụ lục). Chi tiết tại: Tại đây.

- Phụ lục 2: Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lĩnh vực của Sở Tài nguyên và Môi trường là: 05 TTHC cấp tỉnh (số thứ tự 19, từ trang 184 đến trang 191 của phụ lục). Chi tiết tại: Tại đây.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong thực hiện Dịch vụ công trực tuyến giúp tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại; làm chủ được thời gian nộp hồ sơ; chi phí gián tiếp trong giải quyết tục hành chính, đặc biệt là tránh được tệ nạn nhũng nhiều, quan liêu, phiền hà từ những cán bộ công quyền. Ngoài ra, thông qua mạng internet, tổ chức, người dân, doanh nghiệp có thể kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ, biết được hồ sơ của mình đang ở khâu nào trong quy trình xử lý. Ngày gửi, hồ sơ gửi đã đúng chưa, hồ sơ cần bổ sung (nếu thiếu), ngày nhận kết quả... được hiển thị minh bạch rõ ràng.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở như sau:

- Bước 1: Truy cập vào địa chỉ Cổng dịch vụ công của tỉnh qua đường link: https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn.

Cổng dịch vụ công của tỉnh

- Bước 2: Đăng nhập (trường hợp chưa có tài khoản dịch vụ công trực tuyến chọn Đăng ký nhập các thông tin theo yêu cầu).

Đăng nhập tài khoản dịch vụ công trực tuyến

Đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến

- Bước 3: Nộp hồ sơ trực tuyến => chọn Cấp thực hiện - đơn vị: chọn Sở Tài nguyên và Môi trường => chọn Ngành - Lĩnh vực (phù hợp) => Nộp hồ sơ.

Chọn Cấp thực hiện - đơn vị và Ngành - Lĩnh vực

Chọn Nộp hồ sơ

- Bước 4: Thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu (bắt buộc nhập đầy đủ các thông tin có đánh dấu *) => Chọn trường hợp (phù hợp) => Đính kèm Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (theo mẫu quy định) và các tài liệu có liên quan.

Thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu

Chọn trường hợp (phù hợp) => Đính kèm Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (theo mẫu quy định) và các tài liệu có liên quan

- Bước 5: Nộp hồ sơ => Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ => Nhận thông báo nộp phí, lệ phí (nếu có) => Nhận kết quả.

 

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!