Tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Ngày 10 tháng 10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Chủ để Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc giao năm 2023 sẽ tập trung vào thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các hoạt động chính bao gồm: Phát động phong trào thi đua hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023. Xây dựng phổ biến Thông điệp Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023. Phát động và tổ chức Tháng 10 - Tháng tiêu dùng số. Tìm kiếm và tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong triển khai chuyển đổi số quốc gia. Tổ chức các cuộc thi, hoạt động cộng đồng để nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số. Tổ chức triển lãm về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI).

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 mang tinh thần chung là đổi mới, sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức và phù hợp mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023.

Logo ngày Chuyển đổi số Quốc gia

Tại tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu, trên cơ sở Kế hoạch số 11365/UBND-VP ngày 15/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất lấy Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (ngày 10 tháng 10 hằng năm) làm ngày Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch số 56/KH-STTTT ngày 30/9/2023 về hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 với mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp, các ngành và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của công cuộc chuyển đổi số.

Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (10/10):

1. Tổ chức đồng loạt lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 (gọi chung là Ngày Chuyển đổi số) trên môi trường số, gồm các trang mạng xã hội chính thống; cổng/trang thông tin điện tử các sở, ngành, địa phương.

2. Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số dưới nhiều hình thức khác nhau, như: chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, tọa đàm, trình chiếu phim tư liệu về lịch sử phát triển công nghệ thông tin Việt Nam; đưa tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số...

3. Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức viên chức (CBCCVC).

4. Tổ chức phát động ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các nền tảng ứng dụng sản phẩm, dịch vụ số (Smart BR-VT, BRVT PAHT…)

5. Tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp:

- Khuyến khích mỗi doanh nghiệp có ít nhất một sáng kiến chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Có các chương trình khuyến mại nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ số do doanh nghiệp cung cấp (như tặng 01 tháng cước dịch vụ, tặng 10% thẻ cào, tặng quà cho khách hàng thứ 10, 101, 1010...) phù hợp với quy định của pháp luật;

- Khuyến khích các doanh nghiệp có gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giải pháp về chuyển đổi số trong các lĩnh vực phù hợp để triển khai trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh được tổ chức trong thời gian từ ngày 01/10 đến ngày 15/10/2023./.

Tác giả bài viết: NTNT
Nguồn tin: Sở TNMT
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!