Thực hiện quy định tại Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch 82/KH-STNMT ngày 27/9/2023 tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí năm 2023.

Ngày 6 tháng 8, tại phòng họp số 308, Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chủ trì Hội nghị: Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Tham dự Hội nghị có Ông Lê Văn Lâm Phó trường Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Ông Trương Hữu Chiến - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cùng các Đồng chí đại diện Đài phát tranh truyền hình và Báo Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc Hội nghị.

Bên cạnh đó, tại buổi Hội nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 09 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ còn lại trong Quý IV năm 2023.

Ông Trần Ngọc Cẩm Tuấn – Giám đốc Văn phòng Đăng kí đất đai - Triển khai Quyết định 44/2023/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Thượng Thọ - Trường phòng Quản lý Môi trường - Triển khai Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Đề án quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến 2030.

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường - Triển khai giới thiệu một số phần mềm trong 31 phần mềm liên quan đến ngành Tài nguyên Môi trường như: Phần mềm Quản lý CSDL đất đai; Phần mềm chia sẻ, quản lý phiên bản phục vụ chia sẻ bản đồ địa chính; Tra cứu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất..

Với mục đích cung cấp thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong 09 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ còn lại trong Quý IV năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho các cơ quan báo chí của tỉnh và cơ quan đại diện báo chí Trung ương tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để đảm bảo nguồn thông tin chính thống, đầy đủ nhất và định hướng nội dung tuyên truyền thời gian tới để có những thông tin tuyên truyền chính xác, đầy đủ về các hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trong Hội nghị, các cơ quan thông tấn báo chí đã đặt ra ý kiến, cũng như những khó khăn, vướng mắt trong ngành Tài nguyên và Môi trường, bên cạnh đó lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã giải đáp ý kiến thắc mắc của cơ quan thông tấn báo chí.

Cùng với đó Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí định hướng nội dung tuyên truyền thời gian tới để có những thông tin tuyên truyền chính xác, đầy đủ về các hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu./.

 

Tác giả bài viết: NTNT
Nguồn tin: Sở TNMT
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!