Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-STNMT ngày 29/9/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ trong cung cấp dịch vụ hành chính công của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023.

Nhằm mục đích thu thập ý kiến đánh giá, nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính; làm cơ sở dữ liệu để có những biện pháp cải thiện chất lượng, hiệu quả cung ứng các dịch vụ hành chính công, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân, tổ chức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường ngày càng tốt hơn, đồng thời cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, công dân trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trong năm 2023, vui lòng đóng góp ý kiến khảo sát, đánh giá đối với việc cung cấp dịch vụ công, thực hiện thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường trong năm 2023.

- Hình thức khảo sát, thăm dò ý kiến: trực tuyến.

- Thời hạn nhận phiếu khảo sát: đến hết ngày 08/11/2023.

- Phiếu khảo sát, thăm dò ý kiến của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường đã được đăng trực tuyến, cách thức thực hiện như sau:

Truy cập trực tuyến vào địa chỉ liên kết sau: PHIẾU KHẢO SÁT

Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường./.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!