Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai đến các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố biết, thực hiện đúng quy định.

Các thông tư có hiệu lực ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

1. Thông tư số 12/2023/TT-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định kỹ thuật giám sát ngập lụt bằng công nghệ viễn thám.

2. Thông tư số 16/2023/TT-BTNMT ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định kỹ thuật giám sát mực nước lưu vực sông bằng công nghệ viễn thám.

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai đến các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố biết, thực hiện đúng quy định./.

 

 

Tác giả bài viết: NTNT
Nguồn tin: Sở TNMT
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!