Nhằm góp phần minh bạch hàng hóa; tạo thuận lợi cho người tiêu dùng dễ tra cứu hóa đơn, tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi cho khách hàng cũng như đảm bảo tính minh bạch, chính xác, an toàn và hiệu quả đối với hoạt động mua bán xăng dầu, Cục Thuế tỉnh đã ban hành Kế hoạch Triển khai công tác quản lý phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu tại tỉnh.

Để thực hiện Kế hoạch, Cục Thuế tỉnh sẽ triển khai các nội dung như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến về lợi ích của việc áp dụng HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu (tiết kiệm chi phí in ấn, không tốn diện tích lưu trữ hóa đơn, thông tin hóa đơn được lưu trữ an toàn, dễ theo dõi, dễ quản lý)...; phối hợp với báo, đài địa phương để truyền thông tin kịp thời những quy định về việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu; tuyên truyền, vận động đến các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phối hợp thực hiện tốt việc phát hành hóa đơn điện tử theo tùng lần bán hàng; thông báo đến các doanh nghiệp xăng dầu nghiêm túc thực hiện việc phát hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, đảm bảo đúng theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP; giám sát chặt chẽ việc phát hành hóa đơn, sử dụng hóa đơn nói chung và hóa đơn đối với xuất bán xăng dầu nói riêng, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi phát hành, sử dụng hóa đơn, chứng từ không đúng quy định; phối hợp với Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường, Công an để tổ chức kiểm tra, giám sát các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh….

Tác giả bài viết: NĐL
Nguồn tin: (Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu https://baria-vungtau.gov.vn/)
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!