Ngày 23 tháng 11 năm 2023 Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 845/QĐ-STNMT về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tác giả bài viết: NĐL
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!