Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được văn bản số số 105/ĐN-KD ngày 24/10/2023 của Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam về việc đề nghị thẩm định đủ điều kiện chuyển nhượng cho 06 căn nhà ở tại các lô LK-01-25, LK-01-26, LK-03- 05, LK-05-44, LK-06-17, LK-07-30 thuộc dự án Khu đô thị mới Nam Quốc lộ 51 (giai đoạn 1) tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa và có Thông báo kết quả kiểm tra, điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở để Công ty hoàn thiện hồ sơ làm thủ tục đăng ký nhà, đất cho bên mua.

Sở Tài nguyên và Môi trường công khai Thông báo số 22/TB-STNMT ngày 02/02/2024 

Tác giả bài viết: NTNT
Nguồn tin: Sở TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!