Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có Công văn số 33/BCH-BCH về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nguồn ảnh từ Ấn phẩm truyền thông của tài liệu phục vụ công tác thông tin truyền thông về phòng chống thiên tai

Hướng đến mục tiêu tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống thiên tai, sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2024. Cũng như tuyên truyền sâu rộng các kiến thức về phòng chống thiên tai cho người dân, nâng cao năng lực cộng đồng về phòng, chống thiên tai đến người dân tại cơ sở.

Chủ đề của Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2024: “Hành động sớm – Chủ động trước thiên tai”. Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2024 tập trung trong tháng 5-2024 (trong đó tập trung vào các ngày từ ngày 15 đến 22 tháng 5-2024).

Các nội dung tổ chức chính như sau:

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương: treo pano, băng rôn với các thông điệp tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ.

2. Phổ biến tuyên truyền các tài liệu, ấn phẩm truyền thông do Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai xây dựng.

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông thông qua hệ thống báo đài phát thanh, truyền hình, các cơ quan báo chí của địa phương và trang thông tin PCTT tỉnh, huyện, xã (facebook).

Tài liệu phục vụ công tác thông tin truyền thông trong Tuần lễ được Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cập nhật tại địa chỉ sau:

https://drive.google.com/drive/folders/1ifUHZrcnUEXBZ6L8RtqPgKm37ED9BWYu?usp=sharing

Tác giả bài viết: NTNT
Nguồn tin: Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!