Kính gửi: Các công ty quảng cáo, truyền thông và tổ chức sự kiện

Sở Tài nguyên và Môi trường có nhu cầu tiếp nhận báo giá để xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Kế hoạch truyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 từ nguồn ngân sách nhà nước.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Địa chỉ: Số 01, đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Thông tin liên hệ chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Số điện thoại: 0254.3727978

- Địa chỉ email: phongkhtc.sotnmtbrvt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện tại địa chỉ: Số 01, đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 08 giờ 00, ngày 20 tháng 5 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục:

 

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Yêu cầu báo giá gồm chi phí vận chuyển và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: không quá 60 ngày từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:

- Đồng tiền thanh toán: VNĐ.

- Thanh toán theo số lượng giao hàng thực tế và công ty đã xuất trình đầy đủ các chứng từ thanh toán.

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

Xin trân trọng cảm ơn.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – Ông Phan Văn Mạnh đã ký./.

Tác giả bài viết: NTNT
Nguồn tin: Sở TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!