Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-HĐND ngày 31/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Ban hành danh mục nghị quyết quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các nội dung được giao tại Luật Đất đai 2024 và Quyết định số 1079/QĐ -UBND ngày 24/04/2024 của UBND tỉnh về việc Ban hành Danh mục quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thẩm quyền các nội dung được giao tại Luật Đất đai năm 2024 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ năm.

Ngày 26/6/2024, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 63/CĐ-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thi hành Luật Đất đai. Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo căn cứ vào trách nhiệm được giao trong Luật Đất đai và dự thảo các Nghị định đã được Chính phủ hoàn thiện gửi tới các địa phương trong quá trình tổ chức các cuộc họp trực tuyến để xây dựng hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền đảm bảo tính đồng bộ thống nhất và khả thi

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại các văn bản nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo văn bản sau:

(1). Nghị quyết quy định Chính sách của địa phương về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và tổ chức thực hiện (quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Đất đai 2024).

(2). Quyết định quy định về hạn mức giao đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp, giao đất ở, công nhận đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất; hạn mức giao đất cho tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh (khoản 4 Điều 139, khoản 5 Điều 141, khoản 5 Điều 176 khoản 3 Điều 177, khoản 2 Điều 195, khoản 2 Điều 196, khoản 4 Điều 213 Luật Đất đai 2024).

(3). Quyết định về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để sử dụng đa mục đích (khoản 3 Điều 178 Luật Đất đai 2024).

(4). Quyết định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (khoản 2 Điều 104; điểm b khoản 4, khoản 5 Điều 109; khoản 7, khoản 10 Điều 111 Luật Đất đai 2024).

(5). Quyết định quy định về điều kiện và diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất (quy định tại khoản 4 Điều 220 Luật Đất đai 2024). 

(6). Quyết định quy định về Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do UBND cấp tỉnh quy định phù hợp với thực tiễn của địa phương (điểm n khoản 1 Điều 137 Luật Đất đai 2024).

Đây là dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật chính sách, pháp luật về đất đai có tác động lớn đến xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường kính thông tin đến quý đọc giả.

Nội dung dự thảo Nghị quyết và dự thảo Quyết định thuộc thẩm quyền HĐND và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được đính kèm theo đường link: https://sotnmt.baria-vungtau.gov.vn/pVanBanPhapQuy.aspx

 

Tác giả bài viết: NTNT
Nguồn tin: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!