Văn Bản pháp quy

Tìm thấy: 9 văn bản
Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
02/GP-STNMT Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 05/09/2022 MÔI TRƯỜNG V/v cấp Giấy phép môi trường cho dự án Nhà máy khí công nghiệp Long Sơn, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu của Công ty TNHH Khí Công nghiệp Long Sơn
Tải file
1630/CCBVMT- TĐ Công văn Chi cục Bảo vệ Môi trường 24/08/2022 MÔI TRƯỜNG V/v đề nghị công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu tại P. 11, TP. Vũng Tàu
Tải file
01/GP-STNMT Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 15/08/2022 MÔI TRƯỜNG V/v cấp Giấy phép môi trường cho dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung Quý Tiến tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ - Cty TNHH Môi trường Quý Tiến
Tải file
1563/CCBVMT- TĐ Công văn Chi cục Bảo vệ Môi trường 13/08/2022 MÔI TRƯỜNG V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư khu nhà ở Vũ Việt tại P Hắc Dịch, TX Phú Mỹ
Tải file
6651/STNMT-KHTC Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/10/2021 TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH về việc ban hành văn bản quy định thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường.
Tải file
2692/STNMT-BHĐ Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/05/2020 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO Về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép nhận chìm và giao khu vực biển để nhận chìm tại khu A ngoài khơi Vũng Tàu
Tải file
2465/STNMT-BHĐ và 2466/STNMT-BHĐ Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 23/04/2020 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO Vv cho ý kiến thẩm định hồ sơ cấp giấy phép nhận chìm và giao khu vực biển để nhận chìm của Quân chủng Hải quân
Tải file
1643/BTNMT-TCBHĐVN Công văn 03/04/2018 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO Công văn 1643/BTNMT-TCBHĐVN về việc cấp giấy phép nhận chìm ở biển và giao khu vực biển và giao khu biển trên địa bàn tình Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
334/CV-éCKS Công văn 30/01/1997 TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN Về việc cấp giấy phép khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường
Tải file