Ngày 06/4/2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 752/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 40 khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển với tổng chiều dài bờ biển là hơn 48.618m.Trong đó, phần đất liền có 27 khu vực với tổng chiều dài bờ biển là 36.744m, bao gồm: 05 khu vực với tổng chiều dài bờ biển 8.492m thuộc địa bàn TP. Vũng Tàu, 06 khu vực với tổng chiều dài 6.521m thuộc địa bàn huyện Long Điền, 06 khu vực với tổng chiều dài 4.579m thuộc địa bàn huyện Đất Đỏ và 10 khu vực với tổng chiều dài bờ biển 17.151m thuộc địa bàn huyện Xuyên Mộc.

Còn phần huyện đảo, Côn Đảo có 13 khu vực với tổng chiều dài bờ biển là 11.874m phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, bao gồm: 05 khu vực với tổng chiều dài bờ biển 2.476m thuộc khu vực Hòn Côn Sơn, 02 khu vực với tổng chiều dài 881m thuộc Hòn Cau, 03 khu vực với tổng chiều dài 5.552m thuộc Hòn Bảy Cạnh, 01 khu vực với tổng chiều dài 453m thuộc Hòn Tài, 01 khu vực với tổng chiều dài 1.887m thuộc Hòn Bà và 01 khu vực với tổng chiều dài bờ biển 624m thuộc khu vực Hòn Tre Lớn.

Tác giả bài viết:
Nguồn tin: Phòng Quản lý Biển và Hải đảo
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!