Chiều ngày 12 tháng 3 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có buổi họp về báo cáo tình hình giải ngân các dự án trong năm 2020 và triển khai thực hiện các dự án trong năm 2021. Tham gia buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị có liên quan.

Toàn cảnh buổi họp

Phát biểu tại buổi làm việc ông Sầm Đỗ Dũng – Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính báo cáo tình hình giải ngân các dự án trong năm 2020 và triển khai thực hiện các dự án trong năm 2021 như sau:

1. Một số nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân chưa đạt kết quả cao, cụ thể là:

- Một số dự án có chủ trương kết thúc nhiệm vụ hoặc chuyển cho đơn vị khác như: Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, Xây dựng đề án quản lý môi trường thông minh, Chương trình hành động chống xói lở bờ biển, bồi tụ và xâm nhập mặn của các huyện ven biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Giảm giá trị thanh toán do đặt hàng Chương trình quan trắc môi trường đặt hàng so với dự toán được duyệt và không bao gồm 10%VAT.

- Điều chỉnh giảm thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh theo kiến nghị của Tổng cục Quản lý đất đai. Tuy nhiên, các đơn vị vẫn không đạt khối lượng nghiệm thu theo kế hoạch giải ngân cụ thể:

+ Văn phòng Đăng ký đất đai giảm so với đăng ký tại các công trình Bà Rịa, Phú Mỹ, Xuyên Mộc, Đất Đỏ.

+ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường giảm so với đăng ký tại các công trình Phú Mỹ, Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Châu Đức.

- Dữ liệu để lập thiết kế kỹ thuật và dự toán chưa chính xác, giá trị nghiệm thu giảm nhiều so với thiết kế thực hiện "Kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường”.

- Nhiệm vụ “Tăng cường quản lý đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh” có khối lượng thực hiện thanh toán trong năm giảm so với kế hoạch vốn bố trí.

- Một số dự án chậm tiến độ như: rà soát, điều chỉnh bổ sung như: mạng quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh, Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu, Xây dựng Atlas tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Điều chỉnh danh mục, bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và lập phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác trên địa bàn tỉnh, Xử lý ô nhiễm, cải tạo phục hồi môi trường khu vực đầm chứa trước cổng xả số 6, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ.

2. Về công tác triển khai thực hiện các dự án trong năm 2021

Ngày 12/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 34/QĐ-STNMT  về việc giao nhiệm vụ đầu mối quản lý dự án, đề án trong năm 2021, trong đó yêu cầu các đơn vị đầu mối xây dựng Kế hoạch thực hiện các đề án, dự án trong năm 2021 (theo sơ đồ Gantt), đảm bảo giải ngân hết kinh phí được bố trí trong năm 2021 theo Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại cuộc họp, thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị đã tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân cũng như đưa ra những giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn trong thời gian tới, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành dự toán ngân sách Nhà nước được giao.

Kết thúc cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hải- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá tầm quan trọng của công tác giải ngân; quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Để đẩy nhanh giải ngân các đơn vị phải phân bổ phân khai hết các nguồn vốn đã được giao; điều chỉnh các dự án thuộc phạm vi của đơn vị, bố trí đủ vốn đối ứng và theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát các thủ tục hồ sơ của các dự án, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các chủ đầu tư dự án tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch./.  

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!