Với mục tiêu bắt nhịp xu hướng số, hướng tới xây dựng nền hành chính điện tử, ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý. Ngày 12 tháng 3 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-STNMT về việc thực hiện chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2021.

Chi tiết nội dung Kế hoạch tại /FileUpload/files/14%20KH%20thuc%20hien%20chuyen%20doi%20so%20nganh%20TNMT%202021_So%20TNMT_01.pdf

Thông qua nội dung Kế hoạch cho thấy, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động trong việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của người đứng đầu đơn vị về việc tổ chức, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong đơn vị. Qua  đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu tài nguyên và môi trường,... góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phục vụ đắc lực cho việc cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, tăng lợi thế cạnh tranh và thu hút đầu tư... Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường, tăng cường sử dụng phương thức, công nghệ số nâng cao chất lượng dịch vụ, khả năng tương tác, phục vụ minh bạch hóa làm hài lòng người dân, doanh nghiệp, tạo thói quen sử dụng dịch vụ số, góp phần phát triển xã hội số./.

Tác giả bài viết: NTNT
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!