Thực hiện Quyết định số 2690/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngày 07 tháng 02 năm 2022, Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có văn bản số 97/ĐĐBĐVN-CSQL về việc tập huấn, hướng dẫn Nghị định số 136/2021/NĐ-CP và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở, lãnh đạo các phòng, ban, công chức, viên chức và người lao động đang làm trong lĩnh vực đo đạc bản đồ của 63 tỉnh, thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị tham gia tập huấn với hình thức trực tuyến

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã cử 33 cán bộ công chức, viên chức và người lao động tham dự Hội nghị tập huấn, hướng dẫn Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Để đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ trong giai đoạn chuyển đổi số. Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.

Cán bộ, chuyên viên Sở Tài nguyên và Môi trường tham dự Hội nghị tập huấn

Hội nghị nhằm tập huấn, hướng dẫn, phổ biến kịp thời, đầy đủ những quy định pháp luật mới thuộc lĩnh vực đo đạc và bản đồ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp phần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, phổ biến các quy định sửa đổi, bổ sung về Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ như: quy định về đối tượng áp dụng, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ để đảm bảo phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, tăng tính răn đe, ý thức trách nhiệm, tuân thủ pháp luật về đo đạc và bản đồ của các tổ chức, cá nhân.

Kết thúc Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố cũng trao đổi, thảo luận về các vướng mắc trong quá trình thực hiện các nghị định ở địa phương. Nhiều ý kiến thắc mắc của các đại biểu đã được đại diện lãnh đạo Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam trao đổi, giải đáp./.

Tác giả bài viết: HTTN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!