Ngày 16 tháng 6 năm 2022, Chi bộ Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội Lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 – 2025.

1280x623

Toàn cảnh Đại hội

Tham gia Đại hội Chi bộ Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường có Đồng chí Nguyễn Văn Hải – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Đồng chí Đặng Sơn Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Sở - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Đặc biệt là sự tham gia của 31 đồng chí đảng viên của Chi bộ Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đồng chí Sầm Đỗ Dũng - Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu thành phần tham dự Đại hội và thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội lần này diễn ra với mục đích tạo sự thống nhất và đồng bộ trong quá trình tổ chức Đại hội. Nhằm kiểm điểm, đánh giá một cách nghiêm túc, đầy đủ và khách quan những việc đã làm được, những mặt chưa làm được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua. Đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, tiến hành bầu ra Cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 để lãnh đạo cơ quan thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chi bộ do Đại hội đề ra.

Đồng chí Phan Văn Mạnh - Đoàn Chủ tịch Đại hội Phát biểu khai mạc Đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ đã nỗ lực lãnh đạo, cơ bản hoàn thành Nghị quyết Đại hội đề ra, thực hiện tốt sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở, nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi bộ và năng lực của từng đảng viên; đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, có nhiều chuyển biến tích cực trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra, hoàn thành 20/25 nhiệm vụ (80%); đang thực hiện trong hạn 05 nhiệm vụ (20%) theo Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tham mưu UBND tỉnh ban hành 06 Quyết định quy phạm pháp luật. Nâng số lượng TTHC cung cấp Dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3, 4, đạt tỷ lệ 100% (111/111 TTHC). Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đã giải quyết được các vụ việc tồn đọng; tỷ lệ giải quyết đạt 88% theo đúng mục tiêu và yêu cầu của UBND tỉnh đã đặt ra.

Nhìn chung, Chi bộ luôn bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết của cấp trên, đề ra phương hướng, nhiệm vụ sát với tình hình thực tế của đơn vị, công tác kiện toàn tổ chức bộ máy từng bước được củng cố qua đó phát huy vai trò tập thể, xây dựng khối đoàn kết nội bộ tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong quá trình thực hiện các nội dung mà nghị quyết đã đề ra.

Đồng chí Trần Thanh Huy - Đoàn Chủ tịch Đại hội Báo cáo Kiểm điểm Chi ủy Chi bộ Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2022 tại Đại hội

Tại Đại hội có sự tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến của các Đồng chí đảng viên Chi bộ tiêu biểu để đề ra những giải pháp khắc phục, sửa chữa trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạo tham gia ý kiến về chuyên môn tại Đại hội

Đồng chí Trần Ngọc Thanh tham gia ý kiến về công tác Đảng tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm tham gia ý kiến công tác công đoàn và đoàn thanh niên tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ghi nhận, biểu dương những thành tích và kết quả mà Chi bộ Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường đã đạt được, đồng thời cũng nhấn mạnh và chỉ ra những mặt còn tồn tại, yếu kém của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua, cùng với mong muốn trong thời gian tới toàn thể đảng viên Chi bộ Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục có hiệu quả những mặt còn tồn tại trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Phan Văn Mạnh thay mặt Đoàn Chủ tịch tiếp thu các ý kiến chỉ đạo tại Đại hội

Chi ủy Chi bộ Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2022 đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tại Đại hội tiến hành bầu mới Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 để tiếp tục lãnh đạo Chi bộ Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Như Hiểu – Trưởng Ban Kiểm phiếu Hướng dẫn Bầu cử Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Đoàn Chủ tịch Đại hội tham gia bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Các đảng viên tại Đại hội bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội thông qua kết quả bầu cử Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Gồm: 05 đồng chí, trong đó: Đồng chí Trần Ngọc Thanh được bầu giữ chức Bí thư, Đồng chí Nguyễn Hoàng Lâm được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, Đồng chí Sầm Đỗ Dũng - Chi ủy viên, Đồng chí Hoàng Long - Chi ủy viên, Đồng chí Nguyễn Ngọc Hồng Quyên - Chi ủy viên.

Đồng chí Phan Văn Mạnh tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên Chi bộ Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra cùng với những nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao trong nhiệm kỳ 2022 - 2025./.

 

Tác giả bài viết: HTTN
Nguồn tin: Chi bộ Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!