Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”.

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 03 của tháng 9 hằng năm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường. Trong những năm qua, các sự kiện tổ chức hoạt động Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của hàng triệu người dân ở mọi tầng lớp khác nhau.

Hình ảnh khẩu hiệu “Rác thải nhựa đang giết chết sinh vật biển”

Tiếp nối chủ đề đã được phát động tại Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 (Cùng hành động để thay đổi thế giới) và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai đến các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở tăng cường hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 với một số nội dung như sau:

1. Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu (khuyến khích sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường) tại trụ sở cơ quan làm việc, nơi công cộng nhằm tuyên truyền đến tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia các hoạt động cải thiện, bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh.

2. Tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng “Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022” trên Trang thông tin điển tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, các trang mạng xã hội (facebook, zalo,…), các ứng dụng và panoled do Sở Tài nguyên và Môi trường đang vận hành.

3. Tuyên truyền và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật, tập trung vào các quy định mới. Lồng ghép nội dung về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, phát triển bền vững trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan.

4. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn theo đúng quy định; tập trung giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế người dân.

5. Tập trung tuyên truyền các hoạt động phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần (ống hút nhựa, hộp xốp, cốc nhựa…) và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.

6. Phát động Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, dễ phân hủy thay thế cho các sản phẩm nhựa dùng một lần. Quán triệt việc không sử dụng sản phẩm bằng nhựa (loại sử dụng một lần, khó phân hủy), thay thế bằng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường, dễ phân hủy trong tất cả các buổi làm việc, họp giao ban của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hình ảnh khẩu hiệu “Chúng ta từ chối nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy”

Năm 2022, chiến dịch tiếp tục với chủ đề Cùng hành động để thay đổi thế giới” nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường, đồng thời, kêu gọi các cá nhân, tập thể và cộng đồng cùng chung tay có những hành động thiết thực để giảm bớt gánh nặng cho thiên nhiên và môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững.

Đây cũng là dịp lan tỏa cộng đồng các hoạt động vì môi trường, mỗi hành động dù là nhỏ nhất đều có khả năng mang đến tác động vô cùng lớn, góp phần nâng cao nhận thức và tạo động lực cho sự tham gia của toàn xã hội./.

 

Tác giả bài viết: HTTN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!