Ngày 30 tháng 9 năm 2022, UBND tỉnh ban hành Văn bản 11365/UBND-VP chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số (ngày 10/10) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022.

          UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng sự kiện ngày chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thời gian triển khai các hoạt động từ ngày 01/10 đến ngày 10/10 hoặc trong tháng 10/2022. Trong đó tập trung vào triển khai thiết thực các sáng kiến số mà người dân, doanh nghiệp là đối tượng thụ hưởng; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về ngày chuyển đổi số quốc gia, hiển thị bộ nhận diện, biểu trưng của ngày chuyển đổi số quốc gia (đăng tải tại website http://dx.gov.vn ) trên trang/cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương và trên các báo điện tử của ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý.

Bộ nhận diện ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10:

Hình 1: Logo

Hình 2: Băng rôn

 

Hình 3: Standee

Tác giả bài viết: NDL
Nguồn tin:
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!