Ngày 08 tháng 11 năm 2022, ông Đặng Sơn Hải - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì Hội thảo góp ý kiến của Chuyên gia về Báo cáo Thuyết minh kết quả dự án “Xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, dập dâng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”.

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo gồm có: 02 chuyên gia: PGS.TS Phạm Hồng Nhật – Viện Nhiệt đới Môi trường và TS. Nguyễn Hải Âu – Viện Môi trường và Tài nguyên; Đại diện các sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Công thương, Khoa học và Công nghệ, UBND các huyện, thị xã và thành phố; các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh; Trung tâm Ứng phó Thiên tai và Biến đổi khí hậu – Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền nam là Tư vấn thực hiện dự án và Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam là Tư vấn giám sát dự án.

Tư vấn thực hiện trình bày Báo cáo kết quả dự án tại Hội nghị

Đây là Hội thảo góp ý kiến của chuyên gia về Báo cáo dự án là bước đầu tiên đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện các nội dung của dự án khi hoàn thành gồm các đánh giá nhận xét nhiệm vụ sau: Thu thập, phân tích, xử lý tài liệu, số liệu liên quan; Điều tra, khảo sát thực địa, đo đạc mực nước, lưu lượng, địa hình, mặt cắt sông, suối phục vụ xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối chưa có hồ chứa, đập dâng; Phương pháp tính toán xác định các đoạn sông cần duy trì dòng chảy tối thiểu và đề xuất mức dòng chảy tối thiểu của sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng… theo quy định tại Thông tư số 65/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa và Thông tư số 64/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng.

Tại Hội thảo, bà Trần Ngọc Thanh - Trưởng phòng phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn báo cáo kết quả quá trình thực hiện dự án

Tại Hội thảo, bà Trần Ngọc Thanh - Trưởng phòng, phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn trình bày báo cáo kết quả quá trình thực hiện của dự án, qua đó cho biết: đến nay công tác thu thập, phân tích, xử lý tài liệu, số liệu liên quan; Điều tra, khảo sát thực địa, đo đạc mực nước, lưu lượng, địa hình, mặt cắt sông, suối phục vụ xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu hồ chứa, đập dâng; Tính toán xác định dòng chảy tối thiểu của các đoạn sông suối và hạ lưu các hồ chứa, dập dâng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thành. Để đánh giá chất lượng của sản phẩm dự án, Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn tham mưu tổ chức Hội nghị chuyên gia để nhận xét cho Báo cáo kết quả dự án.

Theo đó, các chuyên gia cùng với đại diện các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh đã thảo luận, trao đổi và có ý kiến góp ý rất hữu ích để Tư vấn rà soát các nội dung chưa rõ, còn thiếu để chỉnh sửa bổ sung hoàn chỉnh sản phẩm dự án trước khi thực hiện các nội dung tiếp theo của dự án.

Các cơ quan, đơn vị và chuyên gia thảo luận, trao đổi, góp ý kiến tại Hội thảo

Ông Đặng Sơn Hải - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội thảo

Kết thúc Hội thảo, trên cơ sở Báo cáo kết quả thực hiện dự án Xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  do Tư vấn trình bày; Báo cáo kết quả giám sát dự án của Tư vấn Giám sát dự án và ý kiến trao đổi, thảo luận, nhận xét của các chuyên gia, các thành viên tham dự Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Ông Đặng Sơn Hải thống nhất kết luận: Tư vấn thực hiện dự án đã bám sát các bước hướng dẫn tại Thông tư số 65/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa và mục tiêu dự án đề ra tại Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương chi tiết và dự toán kinh phí dự án Xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tuy nhiên, một số nội dung của Báo cáo cần trình bày lại rõ, cụ thể hơn và đề nghị Tư vấn căn cứ kết quả thảo luận, trao đổi, ý kiến góp ý của Hội thảo để chỉnh sửa hoàn thiện Báo cáo, sản phẩm để thực hiện các nội dung tiếp theo đã được hướng dẫn tại Thông tư số 65/2017/TT-BTNMT. 

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!