Chiều ngày 28 tháng 12 năm 2022, tại phòng 308 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Côn Đảo, huyện Long Điền, huyện Xuyên Mộc. Tham gia buổi lễ có ông Đặng Sơn Hải- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Lê Anh Tú - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Hoàng Lâm - Chánh Văn phòng Sở và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Sở cùng với các viên chức, người lao động các đơn vị có lãnh đạo được bổ nhiệm.

Ông Nguyễn Hoàng Lâm - Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Côn Đảo, huyện Long Điền, huyện Xuyên Mộc

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Lâm - Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường đã công bố các Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Côn Đảo, huyện Long Điền, huyện Xuyên Mộc, cụ thể:

1. Quyết định số 921/QĐ-STNMT, ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bổ nhiệm viên chức lãnh đạo cho ông Trần Văn Tiến giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Côn Đảo, thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2022.

2. Quyết định số 1011/QĐ-STNMT, ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bổ nhiệm viên chức lãnh đạo cho ông Nguyễn Ngọc Tiến giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

3. Quyết định số 1012/QĐ-STNMT, ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bổ nhiệm viên chức lãnh đạo cho ông Lê Khắc Bình giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Long Điền thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

4. Quyết định số 1015/QĐ-STNMT, ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bổ nhiệm viên chức lãnh đạo cho ông Trần Như Dương giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Côn Đảo thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Các Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Đặng Sơn Hải- Phó Giám đốc và ông Lê Anh Tú - Phó Giám đốc - Sở Tài nguyên và Môi trường trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Anh Tú - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chúc mừng tập thể các đơn vị được kiện toàn, bổ sung thêm lãnh đạo; chúc mừng năm đồng chí đã được Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Sở tin tưởng, tín nhiệm, điều động và bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo đơn vị. Đồng thời, nhấn mạnh việc điều động, bổ nhiệm là công tác thường xuyên, liên tục theo chủ trương của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ nhận nhiệm vụ mới có điều kiện trau dồi nghiệp vụ công tác thông qua nhiều môi trường, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển và lớn mạnh của đội ngũ lãnh đạo trong thời gian tới. Bên cạnh đó đề nghị các đồng chí mới được bổ nhiệm luôn giữ vững phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trau dồi kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, đoàn kết nhất trí trong tập thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, ông Nguyễn Ngọc Tiến - Tân Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc trân trọng cảm ơn tập thể Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Sở, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ trong công tác và ghi nhận sự phấn đấu trong công tác của các đồng chí được bổ nhiệm. Đồng thời, hứa và khẳng định, sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng học hỏi, cố gắng hơn nữa trong công tác, giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến - Tân Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của lãnh đạo Sở và sự phối hợp của các lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở để cùng nhau hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ./.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!