Ngày 04 tháng 01 năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tổng kết Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Văn Mạnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Đặng Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các đồng chí cấp ủy viên, đảng viên của 09 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Võ Phi Long - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Hội nghị và thông qua Chương trình Hội nghị

Đồng chí Phan Văn Mạnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu Khai mạc Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường cho thấy, kết quả công tác đảng năm 2022 được thể hiện rõ nét trên các mặt công tác: giáo dục, chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức đảng và đảng viên, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; dân vận và lãnh đạo đoàn thể.

Nhìn chung, năm 2022, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Sở đã ổn định, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Sở về cơ bản là ổn định, đoàn kết; cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm của mình theo từng vị trí trên các lĩnh vực công tác được giao. Các cấp ủy Chi bộ, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong toàn Đảng bộ luôn quan tâm đời sống tinh thần, vật chất, điều kiện làm việc của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Toàn cảnh tại Hội nghị

Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên quần chúng triển khai thực hiện hoàn thành cơ bản kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Đảng ủy Khối cũng như các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phan Văn Mạnh - Phó Bí thư đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác Đảng năm 2022, như:

1. Việc triển khai học tập chuyên đề năm 2022 và xây dựng Kế hoạch cá nhân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của một số Chi bộ còn chậm.

2. Việc triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện các kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII và Chỉ thị số 05-CT/TW tổ chức thực hiện còn chậm và hạn chế về số lượng.

Đồng chí Lê Hồng Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Trần Ngọc Cẩm Tuấn - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Phan Văn Mạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tặng bằng khen cho Tập thể Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đồng chí Phan Văn Mạnh - Phó Bí thư đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường và Đồng chí Đặng Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tặng bằng khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Về phương hướng, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng năm 2023, đồng chí Phan Văn Mạnh - Phó Bí thư đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Đảng ủy Sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Chi bộ, Ủy ban Kiểm tra và các tổ chức Đoàn thể trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023: tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng về tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức cán bộ và xây dựng Đảng bộ, Chi bộ; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; dân vận, lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và thực hiện phong trào “đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn hoạt động tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trực thuộc Đảng bộ Sở. Chỉ đạp Ban chấp hành Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch và tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp trong năm 2023. Phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, chức năng và nhiệm vụ của tổ chức đoàn thể trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phát động phong trào thi đua, chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức các hoạt động chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, vận động cán bộ, công chức, viên chức tham gia và hưởng ứng tích cực các cuộc vận động ủng hộ tình nghĩa, tình thương, các hoạt động từ thiện xã hội do tỉnh phát động, xây dựng cơ quan văn minh, công sở xanh sạch đẹp. Phấn đấu các đoàn thể đều đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc trong năm 2023./.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!