Chiều ngày 05 tháng 01 năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023. Tham dự Hội nghị có ông Phan Văn Mạnh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Đặng Sơn Hải - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Phan Văn Mạnh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã thông qua Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 của ngành Tài nguyên và Môi trường; báo cáo đánh giá việc triển khai và kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi thường xuyên năm 2022 và phương hướng thực hiện năm 2023; báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Ông Phan Văn Mạnh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị

Theo đó trong năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đạt được những kết quả nổi bật như:

1. Thực hiện cắt giảm tối thiểu 25% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định 77/109 thủ tục hành chính (đạt 70,64%), đã đạt cao hơn yêu cầu lộ trình thực hiện năm 2022 theo Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh, kết quả đã rút ngắn thời gian giải quyết ít nhất 40% trên tổng số thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến ở nhiều lĩnh vực quản lý của Sở đạt hơn 80%.

2. Tổng số vụ khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đã hoàn thành báo cáo, dự thảo quyết định giải quyết đạt tỷ lệ 94,4 % trên tổng số đến hạn được giao (84/89) và đạt 85,7 % trên tổng số vụ được giao (84/98); tỷ lệ giải quyết đơn của Sở Tài nguyên và Môi trường là 98% (141/143). Vượt tỷ lệ yêu cầu của UBND tỉnh.

3. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho 08/08 đơn vị cấp huyện; Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cho 08/08 đơn vị cấp huyện; Quyết định số 19/2022/QĐ- UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 phê duyệt Danh mục, bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 phê duyệt kết quả đánh giá kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021.

4. Tất cả 07/07 địa bàn huyện, thị xã và thành phố đã có kế hoạch di dời tổng cộng 680 cơ sở phù hợp với tiêu chí di dời trên địa bàn. Hoàn thành các chỉ tiêu môi trường theo kế hoạch.

5. Tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 976/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 phê duyệt “Khu vực cấm hoạt động khoáng sản khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”.

Hội nghị đã thống nhất bầu ra Ban thanh tra nhân dân cơ quan Sở nhiệm kỳ 2023 -2024

Bên cạnh những kết quả đạt được, Sở Tài nguyên và Môi trường còn các hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý của ngành như:

1. Việc thực hiện hồ sơ tiếp nhận và giải quyết bằng dịch vụ công trực tuyến tại hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai còn thấp so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

2. Theo Nghị quyết số 112/NQ-HĐND, thời gian thực hiện dự án “Xây dựng triển khai các dịch vụ, tiện ích quản lý tài nguyên, môi trường thông minh” giai đoạn 1 là từ năm 2020 - 2022. Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa tổ chức thẩm định để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, như vậy, dự án đã chậm so với tiến độ dự kiến. Việc đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin kéo dài dẫn đến kinh phí thay đổi, công nghệ thay đổi tại thời điểm phê duyệt, công nghệ lựa chọn có thể là tối ưu, nhưng do quá trình triển khai, qua nhiều quy trình thực hiện nên đến khi tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hóa có thể thiết bị đã không còn tối ưu so với tốc độ phát triển công nghệ hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Như Hiểu - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính tham luận tại Hội nghị

Ông Hoàng Long - Phó Trưởng phòng Tài nguyên Khoáng sản phát biểu tại Hội nghị

Ông Đặng Sơn Hải - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết, kế hoạch giải pháp và cam kết giao ước thi đua năm 2023 với sự nhất trí ý kiến 100% của toàn thể cán bộ, công chức tham gia. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc và các đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị đề ra./.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!