Thực hiện quy chế số 04-QC/TU ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp phòng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Tài Nguyên và Môi Trường đã ban hành kế hoạch số 77/KH-STNMT ngày 08/11/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở năm 2022 (đợt 2).

Hội đồng tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan,

đơn vị thuộc Sở năm 2022 (đợt 2)

Nhằm lựa chọn, trọng dụng những người có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, có kinh nghiệm để phục vụ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường, cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sáng ngày 07 tháng 01 năm 2023 tại phòng số 308, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023. Tham dự buổi thi tuyển có ông Phan Văn Mạnh -Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển, các thành viên Hội đồng và các Ban giúp việc cùng toàn thể các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 (đợt 2).

Ông Phan Văn Mạnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, tuyên bố khai mạc buổi thi tuyển.

Sau thời gian đăng ký, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp được 05 ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện để thi tuyển.

Các ứng viên ứng tuyển vào 2 vị trí, cụ thể:

- 01 vị trí Phó Chánh Văn phòng Sở.

- 01 vị trí Chánh Thanh tra Sở

Toàn cảnh buổi thi tuyển thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở năm 2022 (Đợt 2)

Cuộc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở năm 2022 (đợt 2) diễn ra bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật nhằm lựa chọn được những người có trình độ và năng lực theo yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí cần tuyển dụng./.

 

Tác giả bài viết: NTNT
Nguồn tin: TTCNTT
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!