Ngày 24/10, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức hội nghị Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-VPĐK ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh về việc tổ chức Hội nghị tọa đàm về công tác tiếp công dân và xử lý đơn năm 2023

Tham dự Hội nghị gồm có:

1. Ông Trần Ngọc Cẩm Tuấn – Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh;

2. Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh – Phó Giám Đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh;

Cùng với sự tham dự của hơn 50 đại biểu là Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã thành phố, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, viên chức, người lao động tại các phòng chuyên môn, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố.

Ông Trần Ngọc Cẩm Tuấn - Giám Đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu khai mạc Hội nghị

Mục tiêu của Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của viên chức, người lao động đối với hoạt động tiếp công dân, đảm bảo việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; Hạn chế sự lạm quyền, kiểm soát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức hành chính; cân bằng giữa bảo vệ các quyền của công dân và đảm bảo sự vận hành của các cơ quan tổ chức.

Bà Nguyễn Thị Lý – Tổ trưởng tổ giải quyết khiếu nại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình bày nội dung tọa đàm tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự được phổ biến các quy định về trách nhiệm của viên chức trong quá trình tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tổ chức tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của cơ quan, đơn vị và điều kiện đảm bảo cho hoạt động tiếp công dân và các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động tiếp công dân.

Đại biểu, đại diện Lãnh đạo các Phòng chuyên môn và Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã thành phố tham gia Hội nghị.

 

Tác giả bài viết: NTNT
Nguồn tin: Sở TNMT
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!