Thực hiện các quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn, chiều ngày 12/01/2024, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức hội nghị công chức, người lao động năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường và toàn thể đoàn viên công đoàn là công chức, người lao động đang công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Phan Văn Thiện – Chủ tịch Công đoàn bộ phận Sở TN&MT đã báo cáo kết quả công tác năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã báo cáo tổng kết kết quả thực hiện các phong trào thi đua năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ông Phan Văn Thiện – Chủ tịch Công đoàn bộ phận Sở TN&MT đã báo cáo kết quả công tác năm 2023, nhiệm vụ năm 2024.

Đoàn Chủ tịch.

Đồng thời, Hội nghị đã thảo luận, xây dựng và biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị với các nội dung nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu cụ thể để tổ chức thực hiện trong năm 2024. Đồng chí Phan Văn Mạnh –  Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở đã biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2023 và các nội dung, chỉ tiêu nhiệm vụ đã được hội nghị thông qua, các đồng chí lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã có các phát biểu quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể đoàn viên, công chức, người lao động toàn cơ quan hăng hái thi đua, phấn đấu thực hiện và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao năm 2024.

          Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác đoàn thể. Qua đó, toàn thể công chức và người lao động quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã đề ra trong Hội nghị./.

Tác giả bài viết: NTNT
Nguồn tin: STNMT
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!