Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang thực hiện xác định giá đất để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất. Cụ thể như sau:

1. Xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 138.389,4 m² đất tại Mũi Nghinh Phong, phường 2, Thành phố Vũng Tàu.

2. Khu đất đấu giá quyền sử dụng 39.260,7 m2 tại phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

3. Khu đất đấu giá 28.628,5 m² đất tại phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Giá dịch vụ tư vấn của dự án trên gồm các điều kiện sau:

1. Thời gian thẩm định và cung cấp chứng thư thẩm định giá đất của dự án không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày ký Hợp đồng.

2. Phương pháp xác định giá đất: Xác định giá đất của dự án theo các phương pháp theo quy định tại Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để đối chiếu lựa chọn phương pháp tối ưu.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý Công ty có văn bản gửi chào giá dịch vụ tư vấn của các dự án theo các điều kiện trên, đồng thời kèm hồ sơ năng lực (bao gồm bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hợp đồng tương tự về tư vấn giá đất, danh sách nhân sự và bằng cấp của nhân sự trong Công ty và các hồ sơ liên quan khác về năng lực của Công ty) gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất là 16 giờ 00 phút ngày 23/02/2024 theo địa chỉ:

+ Số 01 đường Phạm Văn Đồng (Trung tâm hành chính - Chính trị tỉnh), phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa.

+ Điện thoại: 02543.727978.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng thông báo đến Các đơn vị tư vấn thẩm định giá Văn bản số 986/STNMT-KHTC./.

Tác giả bài viết: NTNT
Nguồn tin: Sở TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!