Thực hiện Văn bản số 2963/BTNMT-TTTT ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024.

Hình ảnh tuyên truyền ngày Quốc tế đa dạng sinh học

Với chủ đề “Be part of the Plan” - “Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học”, nhằm ngăn chặn sự giảm đa dạng sinh học trong thập kỷ “Phục hồi hệ sinh thái”; đồng thời, nâng cao nhận thức của các bên liên quan về Khung GBF và Hội nghị các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh hc (COP16) sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11 năm 2024 tại Thành phố Cali, Colombia.

Đa dạng sinh học đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, mỗi địa phương, vùng lãnh thổ và trong đời sống của mỗi cá nhân. Đa dạng sinh học là cơ sở của sự sống và quyết định trong mọi phát triển của loài người trên Trái Đất. Đa dạng sinh học mang lại những lợi ích trực tiếp cho con người và đóng góp to lớn cho nền kinh tế quốc gia.

Bảo tồn và sử dụng một cách bền vững Đa dạng sinh học là cơ sở bảo đảm cho sự phát triển bền vững trong mọi lĩnh vực, phục vụ chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam.

Do đó, để lan tỏa thông điệp “Be part of the Plan” - “Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học”, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai các hoạt động hưởng ứng tuyên truyền, truyền thông về vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh học theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 2963/BTNMT-TTTT, cụ thể như sau:

1. Tăng cường truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học và các giá trị của đa dạng sinh học trong chiến lược phát triển bền vững của quốc gia; lồng ghép nội dung bảo tồn đa dạng sinh học vào các chương trình giáo dục đồng thời thúc đẩy lối sống hài hòa với thiên nhiên.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đóng góp vào thực hiện các mục tiêu của Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal được thông qua tại Hội nghị COP15 và Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động về đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phổ biến, hướng dẫn, thực hiện các quy hoạch, chương trình, kế hoạch, chỉ thị trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

3. Tăng cường các hoạt động khẩn cấp ngăn chặn tình trạng khai thác quá mức và buôn bán trái phép các loại động vật, thực vật hoang dã, bảo vệ tà tôn trọng các phong tục tập quán bền vững của người dân địa phương sống tại các khu vực dễ bị tổn thương như các Khu bảo tồn, Vườn quốc gia và các khu vực được công nhận Di sản thiên nhiên.

4. Ngăn chặn, giảm thiểu sự xuất hiện và tác động của các loài ngoại lai xâm hại đối với đa dạng sinh học thông qua các biện pháp kiểm soát, tăng cường quản lý con đường du nhập hoặc diệt trừ các loài ngoại lai xâm hại.

5. Nghiên cứu và áp dụng các giải pháp giảm ô nhiễm và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học thông qua các giải pháp như giảm thiểu phát thải, ngăn chặn và giảm rác thải nhựa, quản lý chặt chẽ thuốc trừ sâu và hóa chất dùng trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp, quản lý dịch bệnh, thâm canh bền vững,… đồng thời lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học vào các chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của địa phương để đảm bảo sự công bằng, toàn diện và đồng bộ trong quá trình ra quyết định có liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học.

6. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu và tăng cường năng lực về điều tra, kiểm kê, quan trắc, giám sát các thông tin, dữ liệu về đa dạng sinh học.

7. Áp dụng các giải pháp tiên tiến về khoa học công nghệ trong giám sát đa dạng sinh học, phát triển các giải pháp đổi mới nhằm cải thiện việc bảo tồn cũng như sử dụng bền vững đa dạng sinh học.

8. Thúc đẩy và thiết lập mối quan hệ đối tác với các tổ chức, các nhân trong và ngoài nước nhằm vận động sự ủng hộ, hỗ trợ về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

9. Phát hiện, đề xuất và tôn vinh những cá nhân, tập thể, cộng đồng có những mô hình, hoạt động, sáng kiến thiết thực và hiệu quả trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Các hành động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học

Các hành động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học

Cùng với đó, để tác động trực tiếp đến giới trẻ đến xã hội tạo sự đồng thuận lan truyền thông điệp các thông tin, tài liệu, Videoclip tuyên truyền được công khai đăng tải từ ngày 21 tháng 5 năm 2024 trên các trang mạng xã hội do Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, vận hành như: Kênh Facebook ITC Bà Rịa - Vũng Tàu: https://fb.watch/9vgT5aFH_n/; Kênh Youtube Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: https://youtu.be/RxLRLzllBiA; Kênh Tiktok ITC_BRVT: https://vt.tiktok.com/ZSdCLovYu/?k=1; Trang thông tin điện tử của Sở: https://sotnmt.baria-vungtau.gov.vn/ và các màn hình chiếu PanoLed do Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, vận hành./.

Tác giả bài viết: HTTN
Nguồn tin: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!