Văn Bản pháp quy

Tìm thấy: 664 văn bản
Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
718/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 692152 do UBND huyện Châu Đức cấp ngày 28/8/2014.
Tải file
719/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 480230 do UBND thành phố Vũng Tàu cấp ngày 12/12/2012 (ông Vũ Đình Công)
Tải file
720/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 708224 do UBND thành phố Vũng Tàu cấp ngày 20/11/2013 (ông Phan Vũ Tuấn)
Tải file
714/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 27/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận QSD đất số BC 836818 được UBND thị xã Bà Rịa cấp ngày 18/11/2010
Tải file
713/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 26/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Trang bổ sung Giấy chứng nhận số BG 605403 được UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 10/8/2011
Tải file
707/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 23/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 518892 do UBND huyện Châu Đức cấp ngày 04/12/2003.
Tải file
690/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 19/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 428425 do UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 05/12/2008 (Nguyễn Thị Trừ)
Tải file
691/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 19/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BN 987453 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường cấp ngày 28/06/2017. (Nguyễn Hoàng Ân)
Tải file
682/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 15/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 708228 do UBND thành phố Vũng Tàu cấp ngày 13/01/2014 (Phạm Thị Ngọc Huy)
Tải file
673/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận số CH 514373 được UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 21/12/2020.( bà Phạm Thị Bảo Thoa)
Tải file
674/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận số BX 241754 được UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 26/01/2015. (bà Nguyễn Thị Nở)
Tải file
675/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 035766 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 29/5/2018
Tải file
652/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Trang bổ sung Giấy chứng nhận số M 626804 được UBND huyện Long Đất cấp ngày 07/9/1998 (Phạm Thị Sắc)
Tải file
653/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 185151 do UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 16/5/2008. ( Võ Thị Kim Chi)
Tải file
654/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K 718691 do UBND huyện Long Đất cấp ngày 15/7/1998 đứng tên bà Nguyễn Thị Bỉnh
Tải file
666/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số N 380526 do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 18/10/1999 (Phạm Khắc Soát)
Tải file
670/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U 433607 do UBND huyện Châu Đức cấp ngày 05/11/2004.
Tải file
643/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 09/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận số AD 711482 được UBND thị xã Bà Rịa cấp ngày 30/12/2005
Tải file
644/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 09/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận số R 531442 được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 12/3/2001
Tải file
646/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 09/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Trang bổ sung Giấy chứng nhận số Đ 544399 được UBND thị xã Bà Rịa cấp ngày 05/7/2004
Tải file
12345678910...