Văn Bản pháp quy

Tìm thấy: 733 văn bản
Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
47/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 31/01/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P 797514 được UBND huyện Long Đất, cấp ngày 16/08/2000, đất tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ( Nguyễn Văn Mến)
Tải file
48/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 31/01/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 459144 được UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 02/10/2009 ( Nguyễn Thị Chạy)
Tải file
49/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 31/01/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 539686 do UBND huyện Long Đất cấp ngày 19/3/2001 cho ông Trần Công Nghiệp
Tải file
50/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 31/01/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 984307 do UBND huyện Long Điền cấp ngày 02/10/2012 của ông Bùi Công Duy
Tải file
42/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 18/01/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 158609 do UBND huyện Long Điền cấp ngày 13/01/2011 của ông Lưu Văn Điểu và bà Huỳnh Thị Bé
Tải file
43/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 18/01/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 419187 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 04/5/2018.
Tải file
38/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 17/01/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 546948 do UBND huyện Côn Đảo cấp ngày 28 tháng 10 năm 2014 (bà Thia Kim Bội)
Tải file
39/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 17/01/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B 684705 do UBND huyện Châu Đức cấp ngày 23/02/1998.
Tải file
40/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 17/01/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 620509 do UBND thành phố Vũng Tàu cấp ngày 29/8/2006 (Tào Thị Minh)
Tải file
41/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 17/01/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số K 775387 do UBND huyện Châu Đức cấp ngày 07/10/1997.
Tải file
28/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 12/01/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận số AC 559804 được UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 01/11/2005. (bà Nguyễn Thị Lắm)
Tải file
29/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 12/01/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CK 303106 do Sở Tài nguyên- Môi trường cấp ngày 07/8/2017. ( bà Trần Thị Xuân)
Tải file
17/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 10/01/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận số BR 476386 được UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 26/3/2014. (Mai văn Thành - Lê Thị Huệ)
Tải file
15/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 09/01/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 7201012202 do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 21/02/2001 (Lại Kim Danh)
Tải file
08/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/01/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC 791128 do UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 20/10/2010 (Nguyễn Hiếu Thiện)
Tải file
09/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/01/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 648270 do UBND huyện Côn Đảo cấp ngày 11 tháng 9 năm 2007
Tải file
1034/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 29/12/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 197765 do UBND thành phố Vũng Tàu cấp ngày 30/5/2006 (ông Nguyễn Văn Nhì)
Tải file
1027/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/12/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận số BX 241731, BX 052240 được UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 26/12/2014, 09/6/2015.( Nguyễn Văn Hai - Lê Thị Công)
Tải file
1025/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 27/12/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 649661 do UBND huyện Côn Đảo cấp ngày 25 tháng 06 năm 2008
Tải file
1022/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 26/12/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV 351311 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 08/5/2020 cua ông Bùi Văn Hùng
Tải file
12345678910...