Văn Bản pháp quy

Tìm thấy: 851 văn bản
Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
399/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 06/05/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 945487 do Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 23/02/2018.
Tải file
396/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 04/05/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 253304 do UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 04/10/2007.
Tải file
397/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 04/05/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 987364 do Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 26/6/2017.
Tải file
392/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 02/05/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M 523251 do UBND huyện Long Đất (nay là UBND huyện Long Điền) cấp ngày 24/9/1998
Tải file
351/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 16/04/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 150035do UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 20/3/2013
Tải file
336/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 09/04/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 777502659900513 do UBND huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 16/5/2008 (ông Phan Lợi và bà Nguyễn Thị Hiền xã Cù Bị)
Tải file
330/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 09/04/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DE 444711 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh BR-VT cấp ngày 12/7/2022 cho bà Trang Thị Mỹ Loan
Tải file
316/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 04/04/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR 877546 do Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 05/6/2019.
Tải file
312/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 02/04/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BR 168119 do UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 22/10/2013.
Tải file
212/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 15/03/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 060219 do UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 07/10/2010.
Tải file
204/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 14/03/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 590510 do UBND huyện Long Điền cấp ngày 14/4/2011 của ông Nguyễn Phú Hữu và bà Đỗ Thị Tình
Tải file
183/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 04/03/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 512342 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 23/6/2017
Tải file
160/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 27/02/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K 775854 do UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 07/10/1997 (ông Lê Văn Tiện)
Tải file
156/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 26/02/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 95131 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 06/12/2017 của ông Phạm Văn Hợp và bà Hoàng Thị Tho
Tải file
159/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 26/02/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 553426do UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 13/8/2012. (bà Nguyễn Thị Hà)
Tải file
149/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 22/02/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 489277 do UBND huyện Long Điền cấp ngày 09 tháng 12 năm 2009 của ông Bùi Văn Tấn
Tải file
140/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 19/02/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 363038 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 23/04/2021 của ông Nguyễn Hùng Mạnh và bà Dương Thị Thúy Hạnh
Tải file
133/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 05/02/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận số DC 675341 cấp ngày 22/6/2021 của bà Vy Thị Hiệp
Tải file
131/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 02/02/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 970426 do UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 21/10/2015.
Tải file
125/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 02/02/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 356588 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 03/3/2021 của ông Nguyễn Hữu Kính
Tải file
12345678910...