Văn Bản pháp quy

Tìm thấy: 836 văn bản
Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
149/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 22/02/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 489277 do UBND huyện Long Điền cấp ngày 09 tháng 12 năm 2009 của ông Bùi Văn Tấn
Tải file
140/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 19/02/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 363038 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 23/04/2021 của ông Nguyễn Hùng Mạnh và bà Dương Thị Thúy Hạnh
Tải file
133/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 05/02/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận số DC 675341 cấp ngày 22/6/2021 của bà Vy Thị Hiệp
Tải file
131/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 02/02/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 970426 do UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 21/10/2015.
Tải file
125/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 02/02/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 356588 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 03/3/2021 của ông Nguyễn Hữu Kính
Tải file
124/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 02/02/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 685932 do UBND huyện Long Điền cấp ngày 16 tháng 07 năm 2012 của ông Bạch Thanh Tư
Tải file
118/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 01/02/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận số DB 318488 cấp ngày 26/3/2021 cho bà Nguyễn Thị Đào tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.
Tải file
102/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 30/01/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất số AI 705130 do UBND thành phố Vũng Tàu cấp ngày 18/6/2007
Tải file
81/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 23/01/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 759066 do UBND huyện Long Điền cấp ngày 31/7/2013 của ông ĐInh Vũ Quân
Tải file
35/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 11/01/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P 501546 do UBND huyện Long Đất (nay là UBND huyện Long Điền) cấp ngày 11/4/2000 của bà Nguyễn Thị Keo
Tải file
40/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 11/01/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 899489 do UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 25/9/1999 (hộ ông Nguyễn Lượng)
Tải file
31/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 10/01/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CR 998215 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cấp ngày 31 tháng 7 năm 2019 cho ông Vũ Anh Minh và bà Nguyễn Thị Nhung
Tải file
32/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 10/01/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 036948 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh BRVT cấp ngày 27 tháng 01 năm 2021 của bà Huỳnh Thị Hội
Tải file
29/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 09/01/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR 865588 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh BRVT cấp ngày 16 tháng 7 năm 2019 của ông Đồng Văn Đệ và bà Bùi Thị Huệ
Tải file
677/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 22/12/2023 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 436416 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 22/4/2021 cho ông Trần Tuấn Nghĩa
Tải file
673/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 22/12/2023 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 739880 được UBND huyện Long Điền cấp ngày 06 tháng 3 năm 2007 của ông Thái Anh Vy
Tải file
674/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 22/12/2023 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 739881 được UBND huyện Long Điền cấp ngày 06 tháng 3 năm 2007 của ông Thái Anh Lợi và bà Trần Thị Cho
Tải file
650/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 11/12/2023 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số M 458188 do UBND huyện Long Đất cấp ngày 14 tháng 8 năm 1998 đứng tên bà Vũ Thị Hồng
Tải file
651/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 11/12/2023 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AD 816285 do UBND huyện Long Điền cấp ngày 30 tháng 11 năm 2005 của ông Đặng Quốc Tuấn và bà Hoàng Thị Loan
Tải file
626/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 30/11/2023 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 862914, BD 862916 do UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 16/12/2010.
Tải file
12345678910...