Thực hiện kế hoạch khảo sát về sự hài lòng của cá nhân, tổ chức trong cung cấp dịch vụ hành chính công năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thông báo và tiến hành lấy ý kiến đánh giá của các cá nhân, tổ chức đã hoàn tất việc thực hiện thủ tục hành chính tại Sở năm 2022 trên tất cả các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đăng tải mẫu phiếu lấy ý kiến lên Trang thông tin điện tử của Sở.

Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến khảo sát, đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân về việc giải quyết thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử

Sau thời hạn thực hiện lấy ý kiến khảo sát, Sở đã tổng hợp được tổng cộng 31 phiếu lấy ý kiến gửi về. Kết quả đánh giá mức độ hài lòng chung đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường, như sau:

- 10/31 phiếu đánh giá “Rất hài lòng” (chiếm 32,3%);

- 16/31 phiếu đánh giá “Hài lòng” (chiếm 51,6%);

- 05/31 phiếu đánh giá “Bình thường” (chiếm 16,1%);

- Không có phiếu đánh giá “Không hài lòng”.

Bảng tổng hợp ý kiến đánh giá tại: /FileUpload/files/KQ%20Khao%20sat%202022.pdf

Báo cáo kết quả khảo sát năm 2022 tại: /FileUpload/files/2022_BC_11_%20BC%20KHAO%20SAT%20hai%20long.pdf

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!