Ngày 22 tháng 3 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 56/TB-STNMT về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cụ thể như sau:

1. Vị trí thi tuyển

- 01 vị trí Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất.

- 01 vị trí Phó Chánh Thanh tra Sở.

- 01 vị trí Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai.

2. Đối tượng tham gia dự thi

a) Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm nằm trong quy hoạch của chức danh dự tuyển (quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026; 2026-2031 của Sở Tài nguyên và Môi trường).

b) Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm không nằm trong quy hoạch chức danh dự tuyển nhưng được quy hoạch chức danh tương đương hoặc cao hơn (bao gồm cả trường hợp không công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường) được tham gia thi tuyển mà không cần phải có văn bản đồng ý của cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

c) Cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn nhưng được quy hoạch chức danh tương đương hoặc cao hơn với chức danh tuyển chọn (bao gồm cả trường hợp không công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường) được tập thể Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tuyển chọn đề cử và được Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đồng ý bằng văn bản (đối với cán bộ thuộc diện Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý).

3. Điều kiện, tiêu chuẩn

a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Trong quy hoạch của chức danh dự tuyển, chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn với chức danh dự tuyển và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của chức danh dự tuyển:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên môn đào tạo phù hợp với chức danh tuyển chọn. + Trình độ lý luận chính trị: có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên.

+ Quản lý nhà nước: Ngạch chuyên viên, Thanh tra viên hoặc tương đương trở lên. + Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phù hợp.

+ Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ, được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận.

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Đáp ứng các điều kiện khác do Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu.

b) Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh dự tuyển (theo phụ lục đính kèm Kế hoạch này).

4. Hồ sơ đăng ký dự thi

a. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

b. Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

- Đơn xin đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm Thông báo này);

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác trong 03 năm gần nhất;

- Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình; - Bản photo quyết định tuyển dụng và quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026; 2026-2031.

5. Thời gian nhận hồ sơ

Từ ngày 25/3/2024 đến hết ngày 12/4/2024 (15 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo).

6. Địa điểm nhận hồ sơ

Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường (phòng 306, tầng 3), địa chỉ số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; liên hệ bà Đàm Vân Huyền, chuyên viên Văn phòng Sở, số điện thoại 0964.889.816 (02543.852.944) để nộp hồ sơ.

Ngoài ra, thí sinh có thể gửi toàn bộ hồ sơ qua đường bưu điện đến địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường, số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (bên ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ dự thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024).

7. Thời gian tổ chức thi tuyển

- Thi viết kiến thức chung: Dự kiến trong tháng 05/2024.

- Thi trình bày Đề án: Dự kiến trong tháng 06/2024. Thời gian thi chính thức Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có thông báo gửi đến thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển sau.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo nhu cầu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở và các Sở, ban, ngành, Đoàn thể, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, tham gia đăng ký dự tuyển./.

Đính kèm thông báo này gồm có:

- Mẫu Đơn đăng ký dự tuyển;

- Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh dự tuyển;

- Bản nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức (của Của Ban Thường vụ đảng ủy, Chi ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị);

- Bản nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức (của Chi ủy nơi cư trú của bản thân và gia đình cán bộ, công chức, viên chức).

THÔNG BÁO SỐ 56/TB-STNMT NGÀY 22/03/2024

PHỤ LỤC  ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN  ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THUỘC DIỆN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢN LÝ./. 

 

Tác giả bài viết: NTNT
Nguồn tin: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!