Kính gửi: Quý công ty

Căn cứ Giấy uỷ quyền số 8252/GUQ-STNMT ngày 28/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chủ trì và ký các văn bản liên quan công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các dự án, đề án, nhiệm vụ, kế hoạch của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc nguồn vốn trong và ngoài ngân sách liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực biển hải đảo, tài nguyên nước, khí tượng thuỷ văn, quan trắc, môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường dự kiến chỉ định thầu gói thầu tư vấn xây dựng đề cương chi tiết và dự toán kinh phí nhiệm vụ Xây dựng Báo cáo chuyên đề về hiện trạng môi trường năm 2024 với chủ đề Kiểm soát nước thải sinh hoạt đô thị, thực trạng và giải pháp, cụ thể như sau:

1. Giá trị dự toán tạm tính: 8.000.000 đồng (bằng chữ: Tám triệu đồng). Giá trị thanh quyết toán sẽ được lấy theo giá trị lập dự án được UBND tỉnh phê duyệt nhưng không vượt quá giá trị tạm tính trên

2. Thời gian thực hiện: 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo rộng rãi đến quý công ty. Nếu quý công ty quan tâm, đề nghị Quý Công ty có văn bản trả lời tham gia thầu kèm hồ sơ năng lực gửi đến địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trân trọng.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - ông Đặng Sơn Hải đã ký./.

Tác giả bài viết: NTNT
Nguồn tin: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!