Ngày tháng 03 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường phát hành Văn bản số 2349/STNMT-KHTC về việc chào giá dịch vụ tư vấn giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cụ thể như sau:

I. Về thông tin dự án và vị trí thửa đất

1. Dự án Trung tâm thương mại tổng hợp Lotte Vũng Tàu (10.400m2)

2. Dự án đầu tư nuôi nghêu Công nghiệp của Doanh nghiệp Tư nhân Diễn Phúc (278.744,4m2)

3. Dự án Khu du lịch sinh thái rừng và biển Thành Đô – Bình Châu (56.137,2m2)

4. Nhà máy chế biến thủy sản mở rộng của Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất Hoàng Cầm (41.807,9 m2 )

5. Đất khu công nghiệp để đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Mỹ Xuân B1-Conac của  Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Dầu khí IDDICO (17.452,1 m²) tại phường Mỹ xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng mục đích đất khu công nghiệp

II. Giá dịch vụ tư vấn của dự án trên gồm điều kiện sau:

Phương pháp xác định giá đất: Xác định giá đất của dự án theo các phương pháp theo quy định tại Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Nghị định 12/2024/NĐ-CP; Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý Công ty có Văn bản số 2349/STNMT-KHTC chào giá dịch vụ tư vấn của các dự án theo các điều kiện trên, đồng thời kèm hồ sơ năng lực (bao gồm bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hợp đồng tương tự về tư vấn giá đất, danh sách nhân sự và bằng cấp của nhân sự trong Công ty và các hồ sơ liên quan khác về năng lực của Công ty) gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất là 16 giờ 00 phút ngày 10/04/2024 theo địa chỉ:

+ Số 01 đường Phạm Văn Đồng (Trung tâm hành chính - Chính trị tỉnh), phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. 

+ Điện thoại: 02543.727978. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng thông báo đến các đơn vị có trong Danh sách ./.

Tác giả bài viết: NTNT
Nguồn tin: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!