Ngày 17 tháng 05 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 3961/STNMT-KHTC về việc chào giá dịch vụ tư vấn giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang thực hiện xác định giá đất cụ thể để xác định nghĩa vụ tài chính đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nội dung cụ thể như sau:

I. Về thông tin dự án và vị trí thửa đất

1. Dự án Trung tâm thương mại tổng hợp Lotte Vũng Tàu (10.400m2 )

2. Dự án đầu tư nuôi nghêu Công nghiệp của Doanh nghiệp Tư nhân Diễn Phúc (278.744,4m2 )

3. Dự án Khu du lịch sinh thái rừng và biển Thành Đô – Bình Châu (56.137,2m2 )

4. Dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống kho cảng tổng hợp và Logistic phụ vụ hệ thống cảng (44.171,3m²)

5. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Hạ Tầng Khu công nghiệp Đông xuyên và Phú Mỹ 1 (341.052m²)

II. Giá dịch vụ tư vấn của dự án trên gồm điều kiện sau:

Phương pháp xác định giá đất: Xác định giá đất của dự án theo các phương pháp theo quy định tại Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Nghị định 12/2024/NĐ-CP; Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý Công ty có văn bản gửi chào giá dịch vụ tư vấn của các dự án theo các điều kiện trên, đồng thời kèm hồ sơ năng lực (bao gồm bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hợp đồng tương tự về tư vấn giá đất, danh sách nhân sự và bằng cấp của nhân sự trong Công ty và các hồ sơ liên quan khác về năng lực của Công ty) gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất là 16 giờ 00 phút ngày 31/05/2024 theo địa chỉ:

+ Số 01 đường Phạm Văn Đồng (Trung tâm hành chính - Chính trị tỉnh), phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa.

+ Điện thoại: 02543.727978.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng thông báo.

Chi tiết Văn bản số 3961/STNMT-KHTC Danh sách đính kèm./.

Tác giả bài viết: NTNT
Nguồn tin: Sở TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!