Kính gửi: Quý công ty

Sở Tài nguyên và Môi trường có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý Quốc gia ở tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000 tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng kính mời Quý Công ty có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào giá, theo các nội dung cụ thể như sau:

  1. Tổng dự toán dự án được duyệt: 92.517.000.000 đồng

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

  1. Gói thầu mua sắm bản quyền phần mềm ArcGIS
  • Thời gian giao hàng dự kiến: không quá 06 tháng ngày ký hợp đồng.
  • Yêu cầu về hàng hóa báo giá: Giá bao gồm toàn bộ thuế, phí có liên quan, chi phí vận chuyển; mới 100% khi bàn giao.
  • Thời hạn có hiệu lực báo giá: Tối thiểu 90 ngày.
  1. Gói thầu Tư vấn kiểm toán: Kiểm toán toàn bộ dự án các nhiệm vụ liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia ở tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Thời gian thực hiện: 03 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

  • Yêu cầu báo giá: Giá bao gồm toàn bộ thuế, phí có liên quan.
  • Thời hạn có hiệu lực báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

III. Địa chỉ và hình thức nhận báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Địa chỉ: Số 01, đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Thông tin liên hệ chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Số điện thoại: 0254.3727978

- Địa chỉ email: phongkhtc.sotnmtbrvt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện tại địa chỉ: Số 01, đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: đến hết ngày ngày 31 tháng 5 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Sở Tài nguyên và Môi trường kính mong nhận được sự phối hợp của Quý Công ty trong và ngoài tỉnh.

Xin trân trọng cảm ơn.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – Ông Phan Văn Mạnh đã ký./.

 

Tác giả bài viết: NTNT
Nguồn tin: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!