Trong 02 ngày 05 và 06 tháng 11 năm 2020, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường năm 2020. Tham dự Hội nghị có ông Trần Quý Kiên - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ lãnh đạo 55 Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh thành và các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường.

1280x623

Quang cảnh Hội nghị

Ứng dụng công nghệ thông tin có vai trò quan trọng trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội của một quốc gia, đặc biệt là trong việc phát triển ngành tài nguyên và môi trường. Công nghệ thông tin tác động sâu sắc đến cách thức chúng ta đang sống, học tập, và làm việc, đến cách thức Nhà nước giao tiếp với dân chúng. Công nghệ thông tin đã và đang nhanh chóng trở thành một bộ phận sống còn, quyết định sự phát triển của nền kinh tế thế giới. Nó cũng tạo ra những thách thức kinh tế, xã hội trước các cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng ở mọi nơi nhằm đạt hiệu quả và tính sáng tạo cao hơn.

Ông Trần Quý Kiên - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, ông Trần Quý Kiên - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Hằng năm Bộ đều tổ chức hội nghị nhằm đánh giá công việc đã triển khai trong một năm đồng thời định hướng giải pháp cho giai đoạn tiếp theo. Hội nghị này nhằm đánh giá các kết quả đã đạt được; các vấn đề vướng mắc, tồn tại; đồng thời xác định phương hướng lộ trình, thúc đẩy thực hiện trong thời gian tới trọng tâm là chuyển đổi số toàn diện ngành góp phần tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh với mục tiêu cụ thể: ngành tài nguyên và môi trường sẽ cơ bản vận hành trên nền tảng số, phương thức làm việc của ngành dựa vào phân tích, xử lý thông minh dữ liệu tổng hợp, đa ngành, góp phần quan trọng vào tiến trình xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh. Theo Thứ trưởng, ngành tài nguyên và môi trường là ngành tạo lập ra thông tin, dữ liệu; là một trong các ngành có nhiều thông tin, số liệu nhất trong các ngành kinh tế - kỹ thuật hiện nay và có yêu cầu cung cấp thông tin rất lớn từ xã hội.

Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng CSDL quan trắc quốc gia, cơ sở dữ liệu liên ngành về Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ. Qua đó, Thứ trưởng cũng cho biết, mặc dù đạt được các kết quả đáng kể nêu trên, nhưng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên môi trường cũng còn nhiều nội dung triển khai chưa được như mong đợi, như: còn thiếu quy định pháp lý cho việc kết nối, liên thông, chia sẻ sử dụng dữ liệu; việc xây dựng các cơ sở dữ liệu còn chậm, không được sử dụng, cập nhật thường xuyên và còn mang tính cục bộ, chưa kết nối, chia sẻ sử dụng, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp…và còn nhiều khó khăn trong phát triển công nghệ số nhất là trong triển khai Chính phủ số quốc gia.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường tham gia hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, tọa đàm về các nội dung tham luận như: Báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Công tác ứng dụng CNTT, triển khai Chính phủ điện tử tài nguyên và môi trường năm 2019-2020 và nhiệm vụ các năm tiếp theo; Giới thiệu Kế hoạch số 777/KH-BCSĐ ngày 09/9/2020 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Công tác triển khai, vận hành Chính phủ điện tử; Giới thiệu về Chuyển đổi số trong hoạt động của Bộ, ngành, địa phương, phát triển chính phủ số, chính quyền số các cấp; Công tác thông tin, lưu trữ tài liệu tài nguyên và môi trường; Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và giải pháp thực hiện; Hướng dẫn Khung kiến trúc ứng dụng CNTT tài nguyên và môi trường tại các địa phương; Giới thiệu, triển khai các hệ thống thông tin, triển khai Cơ sở dữ liệu về đất đai quốc gia, triển khai CSDL tài nguyên nước....

Triển khai về Cổng dịch vụ công quốc gia

Kết thúc Hội nghị, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện mạnh mẽ, có hiệu quả để đẩy mạnh có hiệu quả công tác ứng dụng CNTT, vận hành Chính phủ điện tử, chuyển đổi số toàn diện tạo đột phá trong hiện đại hóa, phát triển ngành tài nguyên và môi trường, đổi mới phương thức làm việc, đổi mới quản trị nhà nước, cải cách hành chính, xây dựng bộ máy, tổ chức hợp lý, gọn nhẹ trên nền tảng số; mô hình mới về quản lý tài nguyên, kiểm soát ô nhiễm môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Hội nghị tập huấn công tác ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường đã diễn ra thành công và tốt đẹp./.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin:Sở Tài nguyên và Môi trường