Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp, số ca nhiễm tăng nhanh trong những ngày vừa qua. Để kiểm soát chặt chẽ tình hình, không để dịch bệnh xâm nhập và lây nhiễm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại nơi làm việc, hạn chế việc đi lại; bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản hỏa tốc nhằm bảo đảm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến chỉ đạo như sau:

1280x623

1. Yêu cầu các Thủ trưởng cơ quan, đơn vị khẩn trương thành lập Tổ An toàn phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng Phương án và tổ chức tập huấn phòng, chống dịch Covid-19. Chịu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy tắc 5K của Bộ Y tế.

2. Khẩn trương sắp xếp, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ăn uống tại cơ quan, đơn vị bằng cách tự mang thức ăn có sẵn hoặc liên hệ với đơn vị cung cấp suất ăn đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống dịch.

3. Tăng cường làm việc trực tuyến tại nhà, bố trí không quá 1/2 số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại trụ sở cơ quan để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

4. Tăng cường tổ chức họp trực tuyến, dừng toàn bộ các cuộc họp không cần thiết tại cơ quan công sở; quyết định và chịu trách nhiệm việc tổ chức các cuộc họp tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế số lượng người tham dự họp, bảo đảm giãn cách tối thiểu 2m; đồng thời phải tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế.

5. Chịu trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chỉ đi từ nhà đến cơ quan công tác, hạn chế tối đa việc di chuyển ra khỏi khu vực làm việc cho đến khi về nhà; trường hợp cần thiết phải báo cáo và được sự chấp thuận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; tăng cường trao đổi công việc qua điện thoại, thư điện tử…, hạn chế tiếp xúc trong nội bộ cơ quan và với người cơ quan khác (trừ trường hợp cần thiết, cấp bách); khai báo y tế, đo thân nhiệt trước khi vào làm việc. Có giải pháp phòng, chống dịch, quản lý chặt chẽ người đưa thư, người cung cấp hàng hóa, dịch vụ từ bên ngoài cơ quan.

6. Tạm dừng việc tiếp khách bên ngoài đến liên hệ công tác và làm việc tại cơ quan, trừ trường hợp đặc biệt, khẩn cấp người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định và chịu trách nhiệm nhưng phải bố trí riêng 01 phòng hoặc không gian riêng để tiếp người ngoài cơ quan đến làm việc và bảo đảm tuân thủ tuyệt đối quy tắc phòng, chống dịch của Bộ Y tế.

7. Chủ động phối hợp với cơ quan y tế tiến hành phun xịt, khử khuẩn cơ quan, đơn vị mình khi cần thiết. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ khuyến cáo của Bộ Y tế về việc khử khuẩn môi trường tại nơi làm việc, bảo đảm môi trường thông thoáng, thường xuyên mở cửa sổ phòng làm việc.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với cơ quan y tế tiến hành phun xịt, khử khuẩn tại cơ quan

8. Tạm dừng các đoàn thanh tra, kiểm tra chưa cần thiết, trường hợp cần thiết thanh tra, kiểm tra phải báo cáo và được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, đồng thời hạn chế số lượng người tham gia và thay đổi hình thức thanh tra, kiểm tra cho phù hợp, hạn chế tối đa đến các nơi có đông công nhân, người lao động, bảm đảm tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế.

9. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tập trung-Khai báo y tế).

Thời gian áp dụng từ 12 giờ 00 ngày 16 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới./.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!