Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trong đó có hình thức phù hợp để phổ biến kiến thức cơ bản về khí tượng thủy văn cho học sinh các bậc học phổ thông theo yêu cầu của Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; được sự đồng ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn chủ trì, phối hợp với Báo Tài nguyên và Môi trường tổ chức Cuộc thi “Khí tượng Thủy văn trong em”. Mục đích của Cuộc thi nhằm hướng tới học sinh các bậc học phổ thông, giúp các em có kiến thức, hiểu biết cơ bản về thời tiết, khí hậu, thiên tai, từ đó có kỹ năng chủ động phòng ngừa giảm nhẹ thiệt hại, rủi ro do thiên tai gây ra, góp phần phục vụ thiết thực đời sống hằng ngày và tham gia vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai phát động Cuộc thi tới các nhà trường, từng lớp học khuyến khích tham gia tích cực, tự nguyện của toàn thể học sinh các bậc trung học cơ sở và phổ thông trung học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Với một số nội dung chính như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền nâng cao kiến thức hiểu biết cơ bản về thời tiết, khí hậu, thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng của học sinh về vai trò của khí tượng thủy văn trong đời sống hằng ngày và chủ động phòng ngừa giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai vì sự phát triển bền vững Đất nước.

- Nhằm tạo ra sân chơi bổ ích và lý thú, giúp học sinh trau dồi kiến thức khoa học khí tượng thủy văn và ứng dụng trong đời sống; phát huy ý tưởng, khả năng sáng tạo, suy nghĩ, cảm nhận của học sinh về kiến thức, kỹ năng, thông tin KTTV trong phòng ngừa và chủ động thích ứng với thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn và những cực đoan của biến đổi khí hậu, góp phần phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Cuộc thi được tổ chức và gắn kết theo định hướng ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và phát huy xu hướng báo chí công dân gần gũi với lớp trẻ mang tính tuyên truyền cao, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

2. Đối tượng dự thi

Cuộc thi dành cho tất cả các em học sinh bậc học trung học cơ sở và phổ thông trung học trên toàn quốc. Từ lớp 6 đến lớp 12 (tính theo năm học 2021-2022).

3. Nội dung

Các bài viết hay video clip tham dự Cuộc thi có nội dung chủ đạo về thông tin khí tượng thủy văn, góp phần giảm nhẹ thiên tai phục vụ phát triển bền vững với các nội dung như:

- Nhận thức của học sinh về vai trò của thời tiết, khí hậu và công tác khí tượng thủy văn trong đời sống, phục vụ phát triển bền vững, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng của học sinh về vai trò của thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong đời sống hằng ngày và chủ động phòng ngừa giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai.

- Quan sát, cảm nhận và ý tưởng sáng tạo của học sinh về thời tiết, khí hậu và công tác khí tượng thủy văn góp phần phòng ngừa rủi ro do thiên tai, chủ động  thích ứng với Biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững Đất nước.

4. Yêu cầu hình thức dự thi

a) Đối với hình thức dự thi Bài viết

- Bài viết dự thi viết bằng tiếng Việt, có dấu rõ ràng. Ngôn ngữ xúc tích, ngắn gọn, không viết tắt, không dùng từ ngữ phản cảm.

- Mỗi bài dự thi tối thiểu từ 500 - 1200 chữ và phải bám sát các tiêu chí Thể lệ của Cuộc thi (Khuyến khích bài dự thi có đính kèm ảnh minh họa. Nếu hình minh họa lấy từ nguồn khác phải có trích dẫn).

- Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy, trình bày rõ ràng trên một mặt giấy khổ A4 (cỡ chữ 14, font chữ Time New Roman đối với đánh máy). Đối với bài viết tay thì khi gửi cần scan dưới dạng các tệp tin PDF. Các bài viết đánh máy có thể gửi dưới dạng tệp tin Word hoặc PDF.

b) Đối với hình thức Video clip

- Tác phẩm video clip phải có âm thanh, hình ảnh rõ nét, sinh động, có tính thẩm mỹ và có thời gian từ 03 đến 10 phút.

- Trường hợp Video clip được sử dụng các phần mềm, ứng dụng công nghệ số, phải được định dạng MP4 hoặc avi.

c) Cách thức gửi bài thi

Các bài dự thi phải được gửi thông qua website của Ban tổ chức theo đường dẫn: http://vnmha.gov.vn/khi-tuong-thuy-van-trong-em-164

5. Giải thưởng

Căn cứ vào số lượng, chất lượng bài dự thi, Ban Tổ chức sẽ cơ cấu giải thưởng theo thực tế, với các giải thưởng như sau:

a) Giải tập thể

01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba, 05 Giải khuyến khích (cho tập thể có nhiều tác phẩm tham gia dự thi).

b) Giải cá nhân (cho 2 loại hình tác phẩm dự thi)

2 Giải Nhất, Giấy chứng nhận và 5.000.000 đồng/giải.

4 Giải Nhì, Giấy chứng nhận và 3.000.000 đồng/giải.

6 Giải Ba, Giấy chứng nhận và 2.000.000 đồng/giải.

14 Giải Khuyến khích, Giấy chứng nhận và 1.000.000 đồng/giải.

Ban Tổ chức sẽ trao 2 giải nhất cho 02 tác phẩm ở 2 loại hình dự thi có số lượng bình chọn nhiều nhất trong Cuộc thi trị giá 3.000.000 đồng/1 giải.

Kết quả cuộc thi sẽ được thông báo đến tác giả và đăng tải trên Báo Tài nguyên và Môi trường và Trang thông tin điện tử Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://vnmha.gov.vn/khi-tuong-thuy-van-trong-em-164, trên Fanpage Cuộc thi: Khí tượng Thủy văn Trong Em và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

6. Thông tin liên hệ và gửi bài dự thi

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

- Số 8, Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- ĐT: 0243.267.3199 (số máy lẻ 619) hoặc 024.39364963.

- Website: http://vnmha.gov.vn/khi-tuong-thuy-van-trong-em-164

- Fanpage Cuộc thi: Khí tượng Thủy văn Trong Em

- Fanpage: Trang tin Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam

- Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCj0nm_n8iYUaeeLbTZwx89A

- Email: cuocthi.kttv@gmail.com

Chi tiết thể lệ dự thi: http://vnmha.gov.vn/khi-tuong-thuy-van-trong-em-164./.

Tác giả bài viết: HTTN
Nguồn tin:
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!