Căn cứ Quyết định kiểm tra số 192/QĐ-STNMT ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình quản lý đất đai, xây dựng, tình hình vi phạm và xử lý vi phạm liên quan phân lô tách thửa, làm đường giao thông trên đất nông nghiệp tại địa bàn thị xã Phú Mỹ từ ngày 02 tháng 8 năm 2019 đến ngày 15 tháng 4 năm 2022. Ngày 24 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ, Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra về tình hình quản lý đất đai, xây dựng, tình hình vi phạm và xử lý vi phạm liên quan phân lô tách thửa, làm đường giao thông trên đất nông nghiệp tại địa bàn thị xã Phú Mỹ từ ngày 02 tháng 8 năm 2019 đến ngày 15 tháng 4 năm 2022. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Mạo - Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng đoàn; ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường – Phó Trưởng đoàn và ông Nguyễn Văn Thắm – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ cùng các thành viên có liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc đại diện Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ đã thông qua báo cáo tình hình quản lý đất đai, xây dựng, tình hình vi phạm và xử lý vi phạm liên quan phân lô tách thửa, làm đường giao thông trên đất nông nghiệp tại địa bàn thị xã Phú Mỹ. Nhìn chung, trong thời gian qua tình hình vi phạm về sử dụng đất, vi phạm về xây dựng từng bước có chuyển biến và giảm thiểu qua các năm. Đặc biệt là các trường hợp làm đường trái phép trên đất nông nghiệp, cũng như lắp đặt các biển quảng cáo dự án khu dân cư trái phép tại các khu đất. Các trường hợp làm đường trái phép trên đất nông nghiệp từ năm 2020 đến 5 tháng đầu năm 2022 giảm thiểu rất nhiều so với năm 2019.

Sau khi nghe Đại diện Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ báo cáo tình hình quản lý đất đai, xây dựng, tình hình vi phạm và xử lý vi phạm liên quan phân lô tách thửa, làm đường giao thông trên đất nông nghiệp tại địa bàn. Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả trên và đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ báo cáo bổ sung một số nội dung sau:

1. Thống kê tổng diện tích các thửa đất khi tách thửa có hình dáng là đường giao thông trên từng địa bàn phường, xã tại thị xã Phú Mỹ giai đoạn từ ngày 02 tháng 8 năm 2019 đến ngày 15 tháng 4 năm 2022.

2. Thống kê lại diện tích đất đã đăng ký chuyển mục đích hàng năm đối với các thửa đất theo từng địa bàn xã, phường.

3. Bổ sung cập nhật tổng diện tích vi phạm trên từng địa bàn xã, phường, hiện trạng, kết quả xử lý (Số tiền phạt đã nộp, số tiền truy thu số lợi bất hợp pháp, việc khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm…) đối với diện tích đất do người dân tự mở đường và diện tích đất do người dân tự ý xây dựng công trình trên đất nông nghiệp theo báo cáo.

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra từ ngày 20 tháng 6 năm 2022 đến ngày 08 tháng 7 năm 2022 và báo cáo kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 7 năm 2022./.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Thanh Tra Sở
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!