Thực hiện Văn bản số 8657/UBND-VP ngày 25/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06/CP.

Với mục tiêu tuyên truyền sâu rộng đến lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về lợi ích, hiệu quả của việc thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở đẩy mạnh triển khai tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh qua địa chỉ https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/.

Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh

Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) là dịch vụ hành chính công và những dịch vụ khác của cơ quan nhà nước cung cấp cho người dân dựa trên môi trường mạng.

Giới thiệu mức độ dịch vụ công

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của đội ngũ công chức các cơ quan hành chính nhà nước được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Những việc trước đây cần làm, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ

3, 4 không cần phải làm:

- Không phải in từ file trên máy tính ra Giấy giảm chi phí.

- Không phải photo lại khi cần sử dụng.

- Không phải đi công chứng khi xuất trình cho cơ quan chức năng.

- Không phải sắp xếp, bố trí Kho lưu trữ Giấy.

- Không phải thuê nhân sự để quản lý Kho lưu trữ Giấy.

 

Ngoài ra, việc gửi hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến giúp tổ chức, cá nhân có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet. Nếu trước đây muốn đăng ký thủ tục hành chính phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước nhận phiếu theo thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ, thì nay, với phương thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, mọi việc liên quan đến thủ tục hành chính, các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện ở nhà hay ở cơ quan, đơn vị. Đồng thời, có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ. Vì vậy, khi tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, các tổ chức, cá nhân tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm.

Bên cạnh đó ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) tại Quyết định số 06/QĐ-TTg. Tại Đề án này đã giao rõ từng nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương, theo đó có 25 dịch vụ công thiết yếu được ưu tiên tích hợp, chia sẽ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công Quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Thiết kế tuyên truyền đề án 06

Nhằm tuyên truyền rộng rãi để người dân hiểu, nhận thức đầy đủ về các tiện ích, hiệu quả của việc thực hiện Đề án 06/CP đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm an toàn, liên thông, minh bạch, thuận lợi khi giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công Quốc gia trong đó tập trung nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận 14/25 dịch vụ công thiết yếu qua dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06/CP phục vụ người dân, doanh nghiệp. Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Đề án 06/CP Trung ương thiết kế đến các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nói riêng và người dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung được biết, cụ thể tại địa chỉ: https://drive.google.com/drive/folders/1XktlXjCAqESlJTznj6Xhtt6XunU9inZt./.

 

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!