Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 (gọi tắt là Cuộc thi) được tổ chức nhằm tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp sáng tạo tiềm năng; nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh; đồng thời thông qua các hoạt động của cuộc thi nhằm hỗ trợ phát triển các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực kinh tế, gắn với các thế mạnh của địa phương và theo xu thế của cuộc cách mạng 4.0, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 04/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022. Nhằm triển khai thông tin Cuộc thi rộng rãi tới các đối tượng tham gia, Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền một số nội dung của Cuộc thi như sau:

1. Đối tượng dự thi

- Cá nhân hoặc nhóm khởi nghiệp: Cá nhân, nhóm cá nhân không giới hạn địa lý và độ tuổi có ý tưởng, dự án khởi nghiệp dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới đang hoặc dự kiến triển khai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Doanh nghiệp, tổ chức: Doanh nghiệp, tổ chức thành lập tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có dự án khởi nghiệp hoặc đổi mới sản phẩm, dịch vụ dựa trên dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới đang được triển khai, đã có khách hàng sử dụng.

2. Lĩnh vực dự thi

Đối tượng dự thi có thể đăng ký ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Khuyến khích các ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng, dịch vụ du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao) và các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có ứng dụng công nghệ.

3. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi gồm 01 bộ, được trình bày bằng Tiếng Việt, không tẩy xoá, đánh máy trên khổ giấy A4, bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm M01a, M01b).

- Thuyết minh ý tưởng, dự án khởi nghiệp (theo mẫu đính kèm M02).

- Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim, ảnh, tài liệu kèm theo (nếu có).

Mẫu hồ sơ dự thi được đăng tải tại website http://startup.baria-vungtau.gov.vn.

4. Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ dự thi

a) Đăng ký tham dự tại Sở Khoa học và Công nghệ

Hạn cuối gửi hồ sơ dự thi trước ngày 30/9/2022. Hồ sơ có thể được gửi trực tiếp hoặc trực tuyến tại các địa chỉ sau:

- Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Ban Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022, tại: Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh, số 04 đường Xuân Diệu, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại: Điện thoại: 0254.650.1999 | 084.827.3988. Hoặc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 379 đường Hà Huy Tập, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại: 0918.033.272.

- Gửi hồ sơ trực tuyến: đăng ký tại website http://startup.baria-vungtau.gov.vn

Hồ sơ dự thi được tiếp nhận, xem xét, bảo mật thông tin cho tới ngày công bố kết quả Cuộc thi. Ban Tổ chức sẽ không hoàn trả lại hồ sơ dự thi cho người dự thi. Đối với hồ sơ nộp qua đường bưu điện, ngày tháng ghi trên dấu của bưu điện nơi gửi được tính là ngày nộp hồ sơ dự thi.

b) Đăng ký tham dự tại các đơn vị cơ sở

Tỉnh đoàn, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh tổ chức các hội thi cấp cơ sở để tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại đơn vị. Biểu mẫu đăng ký, thời gian gửi hồ sơ dự thi thực hiện theo Thể lệ các hội thi cấp cơ sở tương ứng.

Chi tiết Thể lệ Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 tại /FileUpload/files/Copy%20of%202015_QD-UBND_19072022-signed.pdf./.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Ủy ban nhân dân tỉnh
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!